Skattereduktion för arbetskostnad

Skattereduktion för hushållsarbete RUT och ROT ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet
ger inte rätt till skattereduktion.


För att du ska få rätt till skattereduktion för ROT-arbeten krävs det att bostaden (bostadsrätt, småhus eller ägarlägenhet) ägs av den som ansöker om skattereduktion.

Skattereduktion för husarbete kan medges för arbeten i såväl permanentbostad som fritidsbostad, så länge som sökanden själv helt eller delvis nyttjar för bostadsändamål. Skattereduktion medges även för småhus som innehas med tomträtt och småhus på ofri grund.

Skattereduktionen får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person och år. 

Skattereduktion kan även medges för husarbete som utförts i förälders hushåll. För ROT-arbete gäller dock att den som begär skattereduktion måste äga förälderns bostad.

Vad räknas som husarbete?

Trädgårdsarbete, hushållsarbete som städning, fönsterputs, klädvård, barnpassning och annan tillsyn. Hantverkstjänster, målning, snickeri mm

För att se fullständing information se nedan:

Personnummer och fastighetsbeteckning

Vid RUT avdrag måste vi ha ditt personnummer och vid ROT avdrag måste vi även ha din fastighetsbeteckning (ROT) annars kan vi inte erbjuda er skattereduktion.